گزارش جلسات انجمن
سال تحصیلی

ردیف عنوان تاریخ
1 هفتین نشست اعضای انجمن ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
2 ششمین نشست اعضای انجمن ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
3 پنجمین نشست اعضای انجمن ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
4 سومین نشست انجمن ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
5 دومین نشست انجمن ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
6 29 مهر ماه 1402 ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

   
نقشه سایت