تحلیل آزمون گرینه دو  
 
 پاورپوینیت تحلیل آزمون گزینه دو ارائه شده در کلاس مشاوره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  مشاوره   
مشاوره فردی و گروهی پایه دوازدهم انسانی توسط مشاور محترم جناب آقای ناوندی پنجشنبه 97/8/17
 
   
  مطالب مشاوره ای  

 افراد دارای نگرش مثبت را چگونه شناسایی کنیم؟

 یادمان باشد، نداشتن حالت بیماری مترادف با حالت سلامتی نیست و منفی باف نبودن باعث نمی شود که شخص مثبت اندیش باشد.

 افراد با نگرش مثبت ویژگی‌های شخصیتی بارزی دارند که تشخیص آنها آسان است:

آنها مراقبت کننده، مطمئن، متواضع و صبور هستند.

 آنها انتظارات بالایی از خودشان و دیگران دارند. آنها پیامدهای مثبت را پیش بینی می کنند. شخصی که نگرش مثبت دارد شبیه میوه چهار فصل است و همیشه مورد توجه است.

فواید نگرش مثبت

فواید نگرش مثبت بسیار و مشاهده آنها نیز آسان است.

 نگرش مثبت

  • کارایی را افزایش می‌دهد
  • کار تیمی را رشد می‌دهد
  • مسائل را حل می‌کند
  • کیفیت را افزایش می‌دهد
  • جوهمکاری را سبب میشود
  • قانون مدارس را پرورش می‌دهد
  • سود را افزایش می‌دهد
  • روابط بین اعضا را بهتر می‌کند
  • استرس را کاهش میدهد
  • کمک می‌کند شخص فردی موثر برای جامعه و سرمایه ای برای کشور شود.
   
نقشه سایت