تحلیل آزمون گرینه دو  
 
 پاورپوینیت تحلیل آزمون گزینه دو ارائه شده در کلاس مشاوره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  مطالب مشاوره ای  

 افراد دارای نگرش مثبت را چگونه شناسایی کنیم؟

 یادمان باشد، نداشتن حالت بیماری مترادف با حالت سلامتی نیست و منفی باف نبودن باعث نمی شود که شخص مثبت اندیش باشد.

 افراد با نگرش مثبت ویژگی‌های شخصیتی بارزی دارند که تشخیص آنها آسان است:

آنها مراقبت کننده، مطمئن، متواضع و صبور هستند.

 آنها انتظارات بالایی از خودشان و دیگران دارند. آنها پیامدهای مثبت را پیش بینی می کنند. شخصی که نگرش مثبت دارد شبیه میوه چهار فصل است و همیشه مورد توجه است.

فواید نگرش مثبت

فواید نگرش مثبت بسیار و مشاهده آنها نیز آسان است.

 نگرش مثبت

  • کارایی را افزایش می‌دهد
  • کار تیمی را رشد می‌دهد
  • مسائل را حل می‌کند
  • کیفیت را افزایش می‌دهد
  • جوهمکاری را سبب میشود
  • قانون مدارس را پرورش می‌دهد
  • سود را افزایش می‌دهد
  • روابط بین اعضا را بهتر می‌کند
  • استرس را کاهش میدهد
  • کمک می‌کند شخص فردی موثر برای جامعه و سرمایه ای برای کشور شود.
   
  مشاوره   
مشاوره فردی و گروهی پایه دوازدهم انسانی توسط مشاور محترم جناب آقای ناوندی پنجشنبه 97/8/17
 
   
نقشه سایت