یک روز در پایگاه تابستانی  1401        
 
 
   
  هفته پنجم پایگاه تابستان  
رویداد های هفته پنجم به روایت تصویر :
 
                         
 
       
 
   
  هفته چهارم پایگاه تابستان  
آنچه در هفته چهارم پایگاه تابستانه می گذرد ...
 
   
 
                
   
  هفته دوم پایگاه تابستان  
هفته دوم پایگاه تابستان از روز سی ام تیر ، اینگونه آغاز شده :
 
 
 
                       ساخت زیور آلات                                                           تیر اندازی                                                   کار با رنگ روغن
                                              
 
      
                      روانخوانی قرآن                                                             تئاتر                                                            مباحثه علمی
                                              
      
                  کارگاه های درسی                          نقاشی روی سنگ                                داستان نویسی                                        نماز 
                                                                             
 
                                                      اردوی سینما                                                              ارتفاعات شهرک شهید محلاتی    
 
                               
 
 
   
  هفته اول پایگاه تابستان  
 
 
« مروری بر گزیده ای از فعالیتهای هفته اول پایگاه تابستان : »
 
 
 
                                                       آموزش خیاطی                                             آموزش فتوشاپ
 
 
 
 
                                           آموزش دسر و شیرینی                                           کارگاه فیزیک
 
 
اردوی یک روزه در ارتفاعات شهرک شهید محلاتی :
 
      
 
 
 
   
   
هفته سوم پایگاه تابستانه به روایت تصویر :
 
                                  
 
                                                 اردوی زیارتی امام زاده صالح (ع)                                                            مراسم زیارت عاشورا   
 
            
 
 
   
نقشه سایت