هنرنمائی در   زنگ هنر و کار آفرینی        
 
 
      با تشکر از سرکار خانم برگریزان ثانی دبیر محترم و دانش آموزان متوسطه دوره اول
 
 
     
 
     
هنرمندان صهبا در آئينه ي تصوير ... 
 
 
     
 
     
گروه سرود مجتمع
 
 
     
 
     
  تقدیم به ساحت حضرت مادر   ...   
 
 
 
     
 
نقشه سایت