آغاز کلاس های تابستانی آکادمی زبان مجتمع به مراه آزمون تعیین سطح      
 
 
   
 
 جشنواره غدیر و هنر نمایی گروه زبان   
 
 
 
   
 
نمونه تدریس دبیران محترم...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
گزارش گروه زبان متوسطه یک
گزارش ترم یک متوسطه یک گروه زبان مجتمع آموزشی صهبای صفا را به شرح ذیل می‌باشد:
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

فعالیت های دانش آموزی...  

 
 
 
 
 
 

گزارش گروه زبان متوسطه دو

گزارش ترم یک پایه یازدهم گروه زبان مجتمع آموزشی صهبای صفا را به شرح ذیل می‌باشد:
 
 
 
 

    جشن بزرگ غدیر ...