اهداف و برنامه ها
 

بسمه تعالي

 

آنان كه دورانديش‌تر و فردانگرترند، در پايان سال تحصيلي به آغاز مي‌انديشند .

 

سپاس خدايي را كه در آفرينش خلقت بي شريك است و در علو و عظمتش بي شبيه.

درود بر محضر رهبر عزيزمان كه با ندايش قد قامت عشق را بر تارك مدارس برافراشته. خداي را شاكريم كه لطف بي شمارش را نصيبمان نمود تا در سايه عنايتش بتوانيم در خدمت نظام مقدس جمهوري اسلامي و نوجوانان و جوانان ديارمان برآییم  و از تلاش خسته نشده و از كمبودها دچار ركود و كسالت نشويم. با اميد به آنكه امسال را پربارتر از سال گذشته در پيش داشته باشيم .

استراتژي صهباي صفا  

ضرورت و اهميت برنامه

           تعيين هدف انگيزه و فعاليت و محرك انسان براي تلاش و كوشش و در نهايت رشد و بالندگي است بايد به دانش آموزان بياموزيم كه براي رسيدن به نقطه معيني در آينده  ازهم اكنون  چه هدفي را دنبال كنند بايد بدانند به كجا ميخواهند برسند و در اين راه چه مسائلي را پيش روي خواهند داشت، بايد بتوانيم آينده روشني را با مثبت گرايي و روشن بيني به فرزندانمان نشان دهيم.

           هدف ما ارتقاء باور هاي ديني و اعتقادي جوانان ميهن ما باشد و بخش زيادي از تربيت انسان ها در دامان مادران با ايمان و متقي انجام مي پذيرد ، لذا تلاش و برنامه ريزي ما در راستاي تربيت مادراني مدبر و آگاه به زمان است، بنابراين وظيفه ما تعليم و تربيت قرآني و آشنايي با سنت  اهل بيت عصمت و طهارت مي باشد.

 برنامه ريزي

         بديهي است براي رسيدن به تغييرات مورد نظر و مناسب كه در راستاي رسيدن به هدف باشد بايد برنامه ريزي داشته باشيم و برنامه ريزي در واقع حركت از وضع موجود براي رسيدن به وضع مطلوب و برنامه ريزي علمي – فرهنگي – پژوهشي و در نهايت دستيابي  به تغييرات مورد نظر است.

 نظم در اجرا

        بنابراين با دخالت همه عوامل اجرائي در برنامه ريزي و نظارت مستمر مسئولين مدرسه بر اجرا و داشتن نظم و انضباط در همه امور به اهداف كلان خود در راستاي اهداف نظام جمهوري اسلامي كه همانا دستاورد خون شهيدان است برسيم.

اهداف آموزشی 

۱- كنترل وضعيت درسي و انضباطي دانش‌آموزان به طور مستمر و انتقال به والدين به صورت ماهانه .

۲- برگزاري امتحانات ماهانه توسط دبيران .

۳- شناسائي دانش آموزان كوشا براساس نتايج امتحانات ونمرات بدست آمده وتشويق ومعرفي آنان .

۴-تشويق مستمر ومداوم براساس تلاش دانش آموزان .

۵-فعال نمودن جلسات شوراي معلمان .

۶- تشويق همكاران درجهت استفاده از وسائل كمك آموزشي موجود در آموزشگاه واستفاده از روش هاي نوين تدريس .

۷- بررسي مشكلات تحصيلي و رفتاري دانش‌آموزان و رائه راه‌حل .

۸- برگزاري جلسات ارتباط اولياء و دبيران قبل از امتحانات نوبت اول و دوم به صورت مجمع عمومي .

۹- شناسائي  دانش آموزان مشكل دار از لحاظ وضعيت تحصيلي وتلاش درجهت رفع مشكل آنان .

۱۰-تشكيل جلسات مشاوره گروهي با دانش‌آموزان و ارائه روش‌هاي صحيح مطالعه و برنامه‌ريزي .

۱۱-برگزاري جشنواره دانش‌آموزان ممتاز در بهمن‌ماه و جشن پايان تحصيلي در پايان                              

 اهداف پرورشی، ورزشی و بهداشتی

۱- برگزاري مسابقات پرورشي و اهداي جوايز به برندگان به مناسبت‌هاي خاص

۲- برنامه‌ريزي جهت اردوهاي تفريحي زيارتي و بازديدهاي علمي با شعار هر دانش آموزحداقل يك اردو

۳- برنامه نماز جماعت در كليه مدارس و دعا و... به مناسبت هاي گوناگون

۴-برنامه‌ريزي جهت شركت فعال داشن‌آموزان زيرمربيان محترم پرورشي جهت شركت درمسابقات فرهنگي هنري وپرسش مهر

۵- مراقبت‌هاي بهداشتي و معاينات فردي دانش‌آموزان و تشكيل پرونده‌هاي بهداشتي با حضور مربي و پزشك

۶- تلاش درجهت تقويت ابعاد معنوي ،مذهبي و اعتقادي دانش آموزان

۷- تشويق وترغيب دانش آموزان جهت فعاليت دربرنامه هاي پرورشي آموزشگاه

۸- برگزاري مسابقات ورزشي داخلي دربين دانش آموزان وبرنامه ريزي جهت تشويق آنان

۹- شركت درمسابقات ورزشي منطقه وتلاش جهت هرچه بهتر نتيجه گرفتن آنان

۱۰- تهيه لوازم مورد نياز دروس پرورشي وتربيت بدني 

 مدير يت مجتمع آموزشی صهبای صفا      

اکرم منتظری