افتخار آفرینان آزمون سراسری 1402            
 
     
   پذیرفته شدگان آزمون سراسری 1401  
 
     
برگزیدگان کنکور 1400
     
 
 
 
 
 
 
 
     
     
دوره دوم
موفقیت های گزینه دو
 
 
 
 
 
          درخشش دختران صهبا در کنکور 1401            
 
 
 
 
 
   
  درج مطلب  
 
 
با افتخار و عرض تبریک وابراز مسرت نتایج  آزمون مبتکران پایه هشتم مجتمع آموزشی صهبای صفا را به اطلاع می رسانیم🌻  
 
💥از مجموع ۳۵ نفرشرکت کننده  «کلاس هشتم»در آزمون مبتکران 
💥 ۵نفر تراز بالای ۸۰۰۰
💥۱۲نفر تراز بالای ۷۰۰۰
💥۵نفر تراز بالای ۶۰۰۰
راکسب نمودند و  موفق به كسب رتبه ي چهارم كشوري شدند
 
**********************************************************
 
 
📣. بدینوسیله به اطلاع میرسانیم 📣
💥از مجموع ٣۵نفرشرکت کنندگان «کلاس هفتم» این ترازها راکسب نمودند👇 
🏆 ١ نفرتراز بالای ٩٠٠٠
🏆 ١نفر تراز بالای ٨٠٠٠
🏆۶ نفر تراز بالای ٧٠٠٠
🏆۵ نفر تراز بالای ۶٠٠٠
 اسامی برگزیدگان کشوری آزمون مبتکران که با همت بلند خود باعث افتخار دوباره ی مجتمع آموزشی صهبای صفا شدند را اعلام میداریم👇
 
 
 
 
   
   
   
  برگزیدگان مسابقات آزمایشگاه  
 
 
 
 
 
 
 
 
برگزیدگان مسابقات آزمایشگاه منطقه
 
 
   
   
   
  افتخارآفرینان صهبای صفا  
   
نقشه سایت