بر روی دوره مورد نظر کلیک نمایید.

 
 
 
 
 
 
 
      ثبت نام متوسطه‌ی دوره‌ی اول ( پایه هفتم - پایه هشتم - پایه نهم )
 
 
 
      ثبت نام متوسطه‌ی دوره‌ی دوم ( پایه دهم - پایه یازدهم - پایه
 
دوازدهم) )
 
 
توضیح مراحل  ثبت نام :