30 اردیبهشت 1402

اولین روز امتحانات

شنبه 30 اردیبهشت - ویژه دوره اول ها
مولف: زینب علوی خواه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

30 اردیبهشت 1402

مقررات امتحان

ویژه امتحانات نوبت دوم
مولف: زینب علوی خواه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

30 اردیبهشت 1402

خبر خوب

ضبط استدیوئی سرود ملی با صدای دختران صهبا
مولف: زینب علوی خواه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

25 اردیبهشت 1402

جشن دختران صهبا

به مناسبت روز دختر
مولف: زینب علوی خواه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

25 اردیبهشت 1402

نمایش حضور

اجتماع بزرگ سرود خوانی
مولف: زینب علوی خواه
0  نظر
رتبه خبر: 
(1 نظر )

23 اردیبهشت 1402

مولف: زینب علوی خواه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

23 اردیبهشت 1402

آزمون وزیران دانا

ویژه متوسطه دوره اول
مولف: زینب علوی خواه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

23 اردیبهشت 1402

دختر ایران

بزرگترین اجتماع سرودخوانی ویژه دختران
مولف: زینب علوی خواه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

20 اردیبهشت 1402

آخرین مرحله آزمون گزینه دو

ویژه متوسطه دوره دوم
مولف: زینب علوی خواه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

20 اردیبهشت 1402

مولف: زینب علوی خواه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1  2  3  4  5  6  7 
  بعدی
صفحه 1 از 7
   
نقشه سایت