مهر آمد تا مهرباني و باران معني شود

مهر آمد تا دست تواناي معلم با تلاش دانش آموزان معجزه اي به نام تعليم و تربيت خلق كند.

مهرتان مبارك

قلبتان پر از مهر

 

 

 

 اي مردمان! علي را برتر بدانيد،

كه او برترين انسان، از زن و مرد بعد از من است ...

هر كه با او بستيزد و بر ولايتش گردن ننهد نفرين و خشم من بر او باد.

                                                                                         خطبه غدير

 

 

الغيرك من الظهور ما ليس لك، حتي يكون هو المظهر لك؟

آيا غير تو كسي چنان ظهوري دارد كه تو از آن برخوردار نيستي؟ تا بخواهد او آشكار كننده تو باشد؟

از دعاي عرفه سيدالشهدا (ع)

التماس دعا