آدرس : اتوبان ارتش - شهرک شهید محلاتی - فاز 2 - خیابان نصر - بن بست صهبای صفا - مجتمع آموزشی صهبای صفا
تلفن : 9-22480768
آدرس رايانامه : sahbasafa hotmail com