امشب، شب فرو چكيدن قطره قطره دل هاست، شب گريه ستاره هاست. امشب، زمين سياه پوش غمي سرخ است و فردا، جاري ناله در همه سو پيداست.

امشب دل آسمان گرفته و آرامش از همه جا رخت بر بسته است، و فردا توفان سهمناك حادثه اي تلخ، دل هاي مؤمنان خدا را سخت مي لرزاند.

اين همه در سوگ و ماتم «مرتضي» است؛ او كه آسماني ترين عاشق حق بود و از رداي معطرش، ايمان مي چكيد و در نگاهش آفتاب مي خنديد. بركت دستان مباركش، پايگاه توحيد را از لوث بتان پاكيزه كرد و خيبر كفر را بازوان الهي او شكست.

ذوالفقارش، فقرات ايثار و عشق را راست نگه مي داشت. او محور حق بود و مدار ايمان و شمشيري كه بر فرق مطهرش فرود آمد، جهان را سوزاند و عشق را يتيم كرد، ايمان را به سوگ نشاند و در جان ما درد و ماتم ريخت.

 

  

 

 

 

 

 

آدرس : اتوبان ارتش - شهرک شهید محلاتی - فاز 2 - خیابان نصر - بن بست صهبای صفا - مجتمع آموزشی صهبای صفا
تلفن : 9-22480768
آدرس رايانامه : sahbasafa hotmail com