معرفی  
طرح دادرس مخصوص دانش‌آموزان پایه‌ی هشتم است که در آن دانش‌آموزان را جهت روزهای سخت (کمک‌های اولیه، امداد و نجات و ...) آموزش می‌دهیم. دانش‌آموزان آموزش دیده در سطح منطقه و استادن در مسابقات مختلف شرکت می‌کنند.
   
نقشه سایت