تاريخ
چهارشنبــه
۳ ارديبهشت
 

من به شما جوانهاي عزيز عرض ميكنم: جوان هاي عزيز! مملكت مال شماست،‌

اين كشور مال شماست، اين تاريخ مال شماست. سهم ما انجام گرفت. آن مقداري كه نسل ما و مجموعه امثال ماها بلد بودند- آن مقداري كه خدا توفيق داد- انجام دادند. امروزكشور تحويل شماست، مال شماست. هم امروز مال شماست،‌ هم فردامال شماست. اين كشور را بايد محكم نگهداريد؛ با اراده مستحكم. اين كشور با عزم و اراده مستحكم شما كه از ايمان ديني برخاسته باشد، ميتواند روز به روز مقتدرتر بشود. بايد كشورتان را بجايي برسانيد كه كسي جرأت نكند تهديد كند. اين در گِرو عزم واراده ي شماست.  

 

آدرس : اتوبان ارتش - شهرک شهید محلاتی - فاز 2 - خیابان نصر - نصر4 - مجتمع آموزشی صهبای صفا
تلفن : 9-22480768
آدرس رايانامه : sahbasafa hotmail com