چاپ خبر
مجتمع آموزشی دخترانه صهباي صفا سه‌شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
حضور جناب آقای منگلی استاد تفکر و سوادرسانه در جلسه دانش افزایی دختران خوب متوسطه دو
حضور جناب آقای منگلی استاد تفکر و سوادرسانه در جلسه دانش افزایی دختران خوب متوسطه دوم مجتمع صهبای صفا
با موضوع فضای مجازی و آسیب های آن
 
انتهای پیام/.